Dział Nauki

Program Polskie Powroty  jest skierowany do wszystkich Polaków, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce. Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, dzięki czemu ulegnie wzmocnieniu potencjał badawczy polskich ośrodków naukowych.

Program ma za zadanie stworzyć powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów  mają zapewnić im wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz dać możliwość stworzenia Grupy Projektowej (zespołu badawczego).

 

Więcej szczegółów oraz Regulamin konkursu znajduje się na stronie utworzonej w ubiegłym roku Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.