Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki zaprasza wszystkich naukowców do udziału w nowym konkursie SHENG na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-chińskie. Konkurs realizowany będzie we współpracy z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Do konkursu będzie można zgłaszać wnioski o finansowanie projektów badawczych, które obejmują badania podstawowe w naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych i wybranych dyscyplinach nauk społecznych.

Termin składania wniosków: do 17 września 2018 r.

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być niższa niż 250 tys. zł.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN.