Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Research Foundation (NRF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze. Jednym z obszarów konkursu jest Information and communication technology (ICT). Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie wynosi nie więcej niż 450 000 PLN na projekt. Maksymalnie zostanie dofinansowanych 10 projektów. Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Termin składania wniosków: do 9 lipca 2018 r.

Więcej infromacji na stronie NCBiR.