Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do programu Polskie Powroty. Nie wprowadzając ograniczenia dziedzin nauki, wieku czy kraju zatrudnienia program jest skierowany do wszystkich Polaków, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce. Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków.

Termin składania wniosków: do 31 maja 2018 r.

Więcej informacji o konkursie na stronei NAWA.