Dział Nauki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji poświęconej naborowi wniosków pt. "Mistrzo...
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkurso...
Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działan...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w ramach Poddziałania 4.1.2 "Reg...
Informujemy, iż w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wykorzystanie infrastruktury badaw...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w ramach Działania 4.1.1 "Starte...