Dział Nauki

25 czerwca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach działania 3.5 POWER – Zintegrowane Programy...
7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, rozpoczęło trzy konkursy w ramach działania 3...
Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji poświęconej naborowi wniosków pt. "Mistrzo...
Informujemy, iż w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wykorzystanie infrastruktury badaw...
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i...
Informujemy, że uległy zmianie zasady promocji i oznakowania projektów wszystkich umów podpisan...