Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs na „Studia dualne”.

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych                      realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna lub niepubliczna.

Kwota przeznaczona na konkurs: 100 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu wynosi:

– dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) 3 000 000 PLN,

– dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) 6 000 000 PLN,

– dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 10 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 97% (ze środków UE i środków budżetu państwa)

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

w terminie od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR.