Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w ramach Działania 4.1.1 "Startegiczne programy badawcze dla gospodarki; Wspólne przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A oraz Operatorem Gazociągów GAZ-SYSTEM S.A w obszarze gazownictwa.

W ramach konkursu dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Do konkursu może przystąpić konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:  jedna jednostka naukowa (Lider Konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo albo dwie jednostki naukowe.

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów wynosi: 400 mln PLN

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi: 100% kosztów kwalifikowalnych

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR

w terminie od 19 lutego 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. (do godz. 16:00)

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR