Dział Nauki

Informujemy, że uległy zmianie zasady promocji i oznakowania projektów wszystkich umów podpisan...
Informujemy, że na stronach internetowych dotyczących funduszy UE, znajdują się aktualne harmon...
 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór projektów w ra...