Dział Nauki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydłużyło okres składania wniosków w ramach konkursu na dofi...
Trwa nabór wniosków w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazow...