Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w ramach Poddziałania 4.1.2 "Reg...
Informujemy, iż w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wykorzystanie infrastruktury badaw...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w ramach Działania 4.1.1 "Starte...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wy...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło konkurs w ramach Poddziałania 4.1.1  "Strategiczne...
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i...