Dział Nauki

Komisja Europejska przy współpracy z Europejską Agencją Obrony (EDA) prowadzi nabory wniosków ...
Horyzont 2020 skupia w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i i...