Dział Nauki

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.  Projekty mu...
Program CyberSecIdent (Cyberbezpieczeństwo i e-Toższamość) skierowany jest do konsorcjów nauko...
Otwarto nabór wniosków w ramach konkursu Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Resea...
Trwa nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu CORE na polsko-luksemburskie projekty badawcze. ...