Dział Nauki

Konkurs EUROSTARS ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa).

· 10 konkurs – do 13 września 2018 r. (do godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego).

· budżet NCBR na dofinansowanie polskich wnioskodawców w konkursach Eurostars-2 w 2018 r. został zwiększony dwukrotnie i wynosi 3 000 000 EUR rocznie (1 500 000 EUR na konkurs).

 Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR.