Dział Nauki

Trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji polsko-tureckiego konkursu na projekty badawcze. Organizatorami konkursu są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK). Na finansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie NCBR przeznaczyło 5 mln zł.

Nabór wniosków prowadzony jest m.in. w obszarze ICT - Information and Communication Technologies.

Termin składania wsniosków: do 7 września 2018 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR.