Dział Nauki

Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w zakresie finansowania:

  • pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team)
  • zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych (Team)
  • zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym bądź wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki (Team-Tech)

Więcej informacji na stronie: FNP