Dział Nauki

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest najwięks...
Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w zakresie finansowania: pierwszych zespołów badawcz...
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisan...
Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie...
Program Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta jest obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. ...
Stypendium Narodowego Centrum Nauki w zagranicznym ośrodku naukowym. Konkurs skierowany jest do os...