Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłasza międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z co najmniej jednym z krajów: Austrią, Czechami, Słowenią, Szwajcarią, Niemcami w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

  • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych. (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej;
  • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany we wrześniu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej

Planowane terminy naboru wniosków wspólnych w 2021 roku oraz ogłaszania wyników oceny w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

FWF (Austria) - Nabór wniosków w trybie ciągłym od stycznia 2021 r.

GAČR (Czechy) - Nabór wniosków w terminie: Luty - Kwiecień 2021 r. (dokładne daty naboru zostaną podane w późniejszym terminie).

ARRS (Słowenia) - Nabór wniosków jesienią 2021 r. (dokładne daty naboru zostaną podane w późniejszym terminie).

SNSF (Szwajcaria) - Obowiązują dwa terminy składania wniosków: 1 kwietnia 2021 r. oraz 1 października 2021 r.

DFG (Niemcy) - Nabór wniosków w trybie ciągłym od 15 września 2021 r.

Więcej informacji na stronie NCN.