Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosilo konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATAPRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Łącznie do zdobycia jest aż 690 mln zł.

Termin naboru wniosków upływa 16 września 2019 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki