Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w ramach programu V4-Japonia (II edycja konkursu). Program V4-Japonia to współpraca pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów. 

Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 euro na projekt. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. Budżet konkursu wynosi 750 000 euro.

 

Termin składania wniosków: do 9 kwietnia 2021 r.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR.