Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w ramach II konkursu INFOSTRATEG.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, które obejmują:

  • Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
  • Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
  • Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych.

Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania.

Konkurs obejmuje dwa tematy:

  • Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
  • Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej* (*konkursem objęte są kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym);

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu dla obu tematów wynosi 10 000 000 zł.

Termin naboru wniosków: 07 maja 2021 r. - 06 lipca 2021 r., godz. 16:00

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBR.