Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że od 15 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER IX. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 7 lat temu. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 200 000 zł.

Celem konkursu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Kierownik projektu może pobierać wynagrodzenie nie większe niż 8 000 zł miesięcznie. Budżet całego konkursu wynosi 60 000 000 zł.

Wiecej informacji o konkursie znajduje się na stronie NCBR.