Dział Nauki

Od 14 czerwca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Tango. Cele...
Od 17 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach kon...
Narodowe Centrum Nauki udostępniło na swojej stronie internetowej wstępny harmonogram konkursów ...
Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Celem k...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że od 15 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. b...
Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 1 maja do 31 grudnia 2017 roku w systemi...