Dział Nauki

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej otwiera swoje laboratoria naukowe dla osób pracujących w środowiskach akademickich i badawczych, w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. WCB (7 Instytutów ulokowanych w 6 miejscach w 5 krajach UE) zezwala na dostęp do zaplecza dla naukowców z państw członkowskich UE, krajów kandydujących oraz państw stowarzyszonych z programem UE na rzecz badań Horyzont 2020.

Zapewnienie dostępu do WCB jest częścią strategii dotyczącej:

  • Zwiększenia rozpowszechniania wiedzy naukowej
  • Zwiększania konkurencyjności
  • Zmniejszania luki między badaniami a przemysłem

Naukowcy będą mieli okazję pracować w następujących dziedzinach:

  • Bezpieczeństwa jądrowego (Euratom Laboratories)
  • Chemia
  • Nauki przyrodnicze
  • Fizyka i Nauki Ścisłe
  • ICT
  • Foresight

Wyniki badań realizowanych na terenie ośrodków Wspólnego Centrum Badawczego powinny uwzględniać misję JRC w zakresie wspierania procesu kształtowania polityki UE.

W projekcie pilotażowym WCB uczestniczą laboratoria, m.in. w Ispra we Włoszech, dysponująca

niezbędną infrastrukturą badawczą. Laboratorium będzie oferować dostęp do infrastruktury poprzez specjalne zaproszenia do realizacji projektów w dziedzinach bezpieczeństwa i ochrony budynków oraz nanobiotechnologii.

Pozostałe placówki badawcze WCB w Belgii, Niemczech i Holandii planują stopniowo zapewniać otwarty dostęp, po zakończeniu fazy pilotażowej w latach 2017-2018.

Warunkiem otwartego dostępu jest naukowy cel działań oraz społeczno-ekonomiczna zgodność badań z celami na szczeblu europejskim. Dostęp oparty jest o proces selekcji, dokonywany po zakończeniu procesu składania wniosków.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.