Dział Nauki

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert „Edukacja globalna 2017”, mający na celu wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego i odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2017". Oferty mogą składać, między innymi, szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

Ogłoszenie o konkursie „Edukacja globalna 2017”.