Dział Nauki

16 października br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017. Informacja o wynikach przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) parametryzacji opublikowano na stronie MNiSW.

Podaję przyznane kategorie dla poszczególnych PJO Wojskowej Akademii Technicznej:

  • Instytut Optoelektroniki - kat. A
  • Wydział Cybernetyki – kat. B
  • Wydział Elektroniki – kat. B
  •  Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji – kat. B
  • Wydział Logistyki - kat. B
  • Wydział Mechaniczny – kat. A
  • Wydział Mechatroniki i Lotnictwa – kat. B
  • Wydział Nowych Technologii i Chemii – kat. A