Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że w zwiazku z dużym zainteresowaniem konkursem Miniatura 1 środki finansowe przeznaczone na ten cel w wysokości 30 mln zł zostały już rozdysponowane w blisko 70% (stan na dzień 3 listopada 2017 r. to 20 733 738 zł). Do Centrum wpłynęły natomiast wnioski, których łączny budżet wynosi 63 561 763 zł.

W związku z powyższym Centrum doradza przyszłym wnioskodawcom wstrzymanie się ze złożeniem wniosku w konkursie MINIATURA 1 (w 2018 r. zostanie ogłoszony konkurs MINIATURA 2). Niezależnie od powyższego, w momencie wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonej na konkurs MINIATURA 1, Centrum wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych.

Wiecej informacji na stornie NCN.