Dział Nauki

Polsko Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków w programie BioLAB na wyjazdy w roku akademickim 2018 - 2019. Program BioLAB to roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych:

  • Oklahoma Medical Research Foundation
  • University of Chicago
  • University of Virginia
  • University of Texas, Southwestern Medical Center

Płatny staż, trwający od 11 do 12 miesięcy, to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. Stypendium w wysokości $24 000 – $28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne.

Termin składania wniosków - 1 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat stażu znajdują się na stronie Fulbright Polska.