Dział Nauki

Informujemy, że zostały opublikowane nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020.

W programie prac na lata 2018 – 2020 znajdzie się mniejsza liczba zagadnień, które otrzymają większy budżet

i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji:

- niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość: 3,3 mld euro,

- gospodarka o obiegu zamkniętym: 1 mld euro,

- digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług: 1,7 mld euro,

- unia bezpieczeństwa: 1 mld euro,

 

- migracja: 200 mln euro,

- projekty na rzecz czystej energii: 2,2 mld euro.

Szczegóły na temat nowych konkursów z tych obszarów znajdują się na Participant Portal. Przykładowe, otwarte nabory:

-SPACE: działania w obszarze badań kosmicznych,

-MSCA RISE: wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami,

-LOW CARBON CLIMATE: prace badawcze nad nowymi modelami elektrycznych pojazdów,

-FET OPEN: konkursy na nowe idee w zakresie nowych technologii,

-HEALTH AND CARE: poprawienie jakości usług medycznych.