Dział Nauki

Twinning ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Jest to rodzaj współpracy sieciowej w oparciu o przedstawioną strategię naukową dla intensyfikacji i stymulowania zdolności doskonałości naukowej i innowacyjnej w określonej dziedzinie badań przy wykorzystaniu doskonałości naukowej partnerów zaangażowanych w realizację projektu w schemacie Twinning. Pożądane będzie odniesienie do krajowych lub regionalnych Strategii Inteligentnej Specjalizacji. Wspierane działania: krótkie wymiany personelu, wizyty ekspertów i krótkie szkolenia na miejscu lub wirtualnie. Warsztaty, uczestnictwo w konferencjach, organizacja szkół letnich, działania promocyjne i popularyzatorskie. Nie przewiduje się finansowania infrastruktury, sprzętu i kosztów badań.

Konsorcjum: minimum 3 uczestników:

  • Jednostka badawcza z kraju, którego Indeks Zbiorczy Doskonałości Badawczej wynosi poniżej 70 % średniej unijnej. Jednostka ta pełnić będzie rolę koordynatora.
  • Minimum 2 doskonałe jednostki naukowe (światowi liderzy w swojej dziedzinie) z kraju europejskiego lub stowarzyszonego innego niż koordynator.

Termin składania wniosków: 15 maja 2018 - 15 listopada 2018

Więcej infromacji o kontursie na stronie Participant Portal.