Dział Nauki

  • Fulbright Junior Research Award

Termin składania wniosku: do 10 czerwca 2019 r.
Program stypendialny dla doktorantów z polskich jednostek naukowych, umożliwiający wyjazd na 6-9 miesięcy do USA w celu zebrania materiałów do rozprawy doktorskiej. Stypendium może być zrealizowane w każdej akredytowanej amerykańskiej uczelni, a także w instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych

Więcej informacji o konkursie.

 

  • Fulbright Graduate Student Award

Termin składania wniosku: do 26 kwietnia 2019 r.
Program stypendialny dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów graduate (np. magisterskich lub doktoranckich) w USA, finansujący pierwszy rok studiów z możliwością przedłużenia na drugi rok. Program oferuje także wsparcie w procesie wyboru programu studiów i aplikowania.

Więcej informacji o konkursie.

 

  • Fulbright Senior Award

Termin składania wniosku: do 10 czerwca 2019 r.
Program stypendialny dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych polskich jednostek naukowych zainteresowanych wyjazdem badawczym lub badawczo-dydaktycznym (trwającym od 3 do 9 miesięcy) do USA.

Więcej informacji o konkursie.