Dział Nauki

Kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej mogą zgłosić jednostki naukowe posiadające kategorię A+ lub A. Kandydatem jednostki naukowej na członka Komitetu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zgodnie z art. 50 ust. 1b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 87, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zgłoszenia należy przesyłać do 6 kwietnia 2018 r.

Wiecej informacji na stronie internetowej MNiSW.