Dział Nauki

Celem jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:
- Technologie materiałów konstrukcyjnych.
- Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
- Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
- Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
- Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wnioski można składać od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 roku (do godz 15.00).

Więcej informacji na stronie internetowej NCBR.