Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do programu Polskie Powroty. Celem programu  jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Termin składania wniosków: do 7 maja 2019 r.

Więcej informacji o konkursie na stronei NAWA.