Dział Nauki

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

Wiecej informacji na stronie MNiSW