Dział Nauki

Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency) tworzy bazę danych niezależnych ekspertów, którzy będą potrzebni w związku z działaniami przygotowawczymi w zakresie badań nad obronnością (Preparatory Action on Defence Research – PADR) (2017-2021) do następujących zadań:

 

 

 

-monitorowanie realizacji działań;

-recenzje, kontrole i audyty dotyczące etyki.

EDA poszukuje ekspertów o wysokim poziomie wiedzy i wojskowego doświadczenia zawodowego w jednym lub kilku następujących obszarach:

-platformy bezzałogowe;

-dowodzenie, kontrola,komunikacja,komputery,wywiad, nadzór i rekonesans (C4ISR);

-systemy ochrony sił i żołnierzy;

-wojskowa cyberochrona;

-technologie laserowe;

-części elektroniczne.

Ponadto będą potrzebne ekspertyzy w przypadku zagadnień przekrojowych, takich jak:

-strategiczne przewidywanie technologii;

-komponenty związane z ITAR w europejskich systemach uzbrojenia;

-normy wojskowe i interoperacyjność;

-wojskowe aspekty etyczne, prawne i społeczne.

Zgłoszenia można składać bezterminowo poprzez Participant Portal. Zaleca się jednak jak najwcześniejszą rejestrację, aby umożliwić Komisji Europejskiej terminowy dobór ekspertów do każdego konkursu.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są tutaj.

wykorzystano materiały KPK PBUE