Dział Nauki

Przypominamy, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. kończy się termin składania wniosków o przyznanie dotacji na 2019 rok, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

Szczegółowe informacje nt. złożenia wniosku dostępne są na stronie ministerstwa pod linkiem:  https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/termin-zakonczenia-skladania-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-na-2019-r.html

Uwaga!

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. 2018, poz. 1066), dostępne jest w zakładce "Akty normatywne".