Dział Nauki

W dniu 18 lipca br. NCBR ogłosiło nabór wniosków w 9 konkursie na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Nabór wniosków w systemie OSF będzie prowadzony od 23 lipca do 10 września br.

Więcej informacji na stronie internetowej NCBR

Osoby zainteresowane wybranym tematem uprzejmie proszę o kontakt z Jackiem Wróblem z DNA.