Dział Nauki

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 kwietnia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „TOP100 Innowatorzy Gospodarki (M. P. 2018, poz. 345) ogłasza się konkurs na finansowanie zadań w zakresie wzmocnienia kompetencji pracowników przedsiębiorców lub osób współpracujących z tymi przedsiębiorcami, poprzez ich udział w stażach zagranicznych w ramach ww. programu.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.

Więcej informacji o programie na stronie MNiSW.