Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają szósty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. 

Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2019 r.

Więcej informacji na stronie NCBR.