Dział Nauki

15 listopada 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się konferencja „Komercjalizacja badań – wyzwania dla młodych naukowców”. Celem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji służącej zidentyfikowaniu problemów na jakie napotykają młodzi naukowcy chcący skomercjalizować swoje badania.  W programie konferencji przewidziana jest również dyskusja panelowa, z udziałem przedstawicieli Akademii Młodych Uczonych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako największej polskiej agencji finansującej badania stosowane oraz Wielkopolskiego Ośrodka Informacji Patentowej.

Więcej informacji o konferencji oraz zapisy na stronie PAN.