Dział Nauki

29 października wystartował Quantum Technologies Flagship – projekt flagowy dotyczący technologii kwantowych. Przewidywany budżet tej inicjatywy ma wynieść miliard euro.

Inicjatywa będzie początkowo finansowała 20 projektów o łącznej wartości 132 mln euro w ramach programu Horyzont 2020, a od 2021 r. ma sfinansować kolejne 130 projektów. Oczekuje się, że całkowity budżet wyniesie miliard euro, zapewniając finansowanie dla całego łańcucha wartości kwantowych w Europie, od badań podstawowych po komercjalizację oraz połączy naukowców z przemysłem technologii kwantowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie KPK oraz stronie projektu.