Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło siódmy konkurs na stypendia doktorskie ETIUDA 7.

Konkurs skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, z otwartym przewodem doktorskim lub zobowiążą się do otwarcia przewodu do 30.04.2019.

Stypendium może zostać przyznane na okres od 6 do 12 miesięcy. Stypendysta jest zobowiązany do odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy.

W ramach stypendium stypendysta ma zagwarantowane stypendium naukowe w wysokości 4 500 zł/m-c na okres od 6 do 12 miesięcy, pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w wysokości 12 000 zł/m-c oraz podróży do miejsca odbywania stażu i z powrotem w wysokości od 1 000 do 10 000 zł, w zależności od odległości.

Termin naboru wniosków: 15.03.2019

Więcej informacji na stronie: NCN