Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziesiąty konkurs w Programie LIDER X.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Nabór wniosków będzie trwał od 18 stycznia 2019 r. do 18 marca 2019 r.

Więcej informacji na stronie NCBR.