Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków w 2. konkursie, zorganizowanym w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców mineralnych.

Zakres konkursu (skrót)

  1. Supply of raw materials from exploration and mining
  2. Design
  3. Processing, Production and Remanufacturing
  4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
  5. Cross-cutting topics (projekty z tego obszaru nie będą finansowane przez NCBR)

Termin składania wniosków: 30 stycznia 2019 r.

Więcej informacji o konkursie.