Dział Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 lipca 2019 r.  wydało Komunikat o ustanowieniu programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" i naborze wniosków.

Program ma na celu wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF dokonywany jest w ramach dwóch modułów, w terminie:

1) „Popularyzacja nauki i promocja sportu” - od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 16.00;

2) „Wsparcie dla bibliotek naukowych” - od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 16.00.

Więcej informacji dostepnych jest na stronie MNiSW.