Dział Nauki

W dniu 31 lipca 2019 Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał sie długo oczekiwany wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów  z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Wykaz zawiera prawie 31 tysięcy czasopism i recenzowanych materiałów konferencyjnych (czasopism naukowych jest 29 037, a materiałów z konferencji - 1 639). Kryterium doboru opierało się na obecności czasopism i materiałów w:

- bazie Scopus

- bazie Web of Science

- bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE)

- bazie ERIH+

- programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”obejmującego 484 polskich czasopism.

Trzeba zauważyć, że prawie połowa pozycji w wykazie dotyczy nauk humanistycznych.

Eksperci przypisali  punktację poszególnym czasopismom i materiałom konferencyjnym. Z punktacją dotyczącą poszczególnych czasopism i materiałów (20, 40, 70, 100, 140 i 200 punktów) możecie Państwo zapoznać się pobieracjąc pliki z wykazem ze strony biuletynu informacji publicznej.

Dodatkowo czasopismom przypisano dyscypliny naukowe. Szczegółowe informacje na temat przygotowania wykazu i zasad którymi sie kierowano znajdziecie Państwo na stronie poświęconej nowej ustawie.