Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA. Obecnie NAWA realizuje wymianę akademicką w ramach umów międzyrządowych i współpracy dwustronnej z następującymi krajami:

Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia,

Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam.

Wyjazdy stypendialnew ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracymiędzy ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczącychw nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Wyjazdyw ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależn ości od zapisów umowy, woparciu o którą odbywa się współpraca.

Nabór wniosków do większości wymienionych krajów trwa do 20 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na stronie NAWA.