Dział Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił nabór wniosków, od 30 grudnia 2019 roku do 30 marca 2020 roku (do godziny 16:00). Uwaga!!! zmiana terninu naboru 29 kwietnia 2020 r. godz. 16:00, w ramach III konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z czterech strategicznych obszarów problemowych:

1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach;
4. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Więcej informacji tutaj.