Dział Nauki

Komisja Europejska  ostrzega użytkowników portalu Funding & Tenders przed e-mailami fałszywie podającymi się za pochodzące z Komisji Europejskiej.  Wiadomości te mają layout łudząco podobny do wyglądu Funding & Tenders Portal i próbują wyłudzać dane oraz pieniądze.

Uwaga na wiadomości phishingowe, które wyglądają identycznie jak powiadomienia w portalu Funding & Tenders, ale nie pochodzą z tego portalu!

Wiadomości phishingowe zazwyczaj mają na celu uzyskanie hasła, identyfikatora lub danych konta bankowego pod fałszywym pretekstem, na przykład aktualizacji informacji online.

Komisja Europejska została niedawno poinformowana o podejrzanym e-mailu, wykorzystującym logo Komisji  i wymagającym uiszczenia opłaty za rzekome zabezpieczenie finansowania z programu Horyzont 2020.

Komisja Europejska nigdy nie prosi obywateli o opłaty za ocenę lub wybór projektu złożonego w wyniku zaproszenia do składania wniosków. Projekty finansowane z programu ramowego Horyzont 2020 podlegają przejrzystym i rygorystycznym procedurom zapewniającym otwartą konkurencję, niezależne oceny i przejrzysty wybór.

Komisja przypomina też, że Funding & Tenders Portal nigdy nie poprosi żadnego użytkownika o przesłanie ważnych danych osobowych i finansowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Więcej infromacji.