Dział Nauki

Komisja Europejska opublikowała teksty wezwań do składania propozycji projektów do Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) na 2020 rok. Konkursy zostaną otwarte 15 kwietnia br. (wtedy też zostanie udostępniony Guide for Applicants), a termin składania ofert aktualnie został wyznaczony na 1 grudnia 2020 r. Więcej informacji o planowanych naborach znajduje się na portalu R&FO.